Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Prevádzkovateľom stránok www.jremedia.sk je Ing. Jaroslava Koštialová – J&R e-Media, Radvanská 509/2, 974 05  Banská Bystrica. IČO: 45880441.

Prevádzkovateľ, aby mohol poskytnúť všetky služby kupujúcemu a uľahčiť mu nakupovanie v obchode aj v budúcnosti, zhromažďuje základné informácie o kupujúcom v informačných systémoch. Niektoré z týchto informácii majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Prevádzkovateľ sa týmto zákonom pri používaní údajov kupujúceho riadi.

Osobným údajom je informácia, ktorou možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Kontaktné formuláre

Keď sa prihlásite do odberu noviniek, poskytnete nám meno, e-mailovú adresu a IP adresu. Tieto údaje potrebujeme na to, aby sme Vám mohli zasielať hodnotné informácie a tipy a na ich zber potrebujeme Váš súhlas. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame zodpovedne a v zmysle platnej slovenskej a európskej legislatívy.

Objednávka

Pred nakupovaním v obchode je potrebné sa zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom:

a)      meno a priezvisko, presnú adresu vrátane krajiny (resp. adresu, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

b)     e-mailovú adresu (slúži na identifikáciu kupujúceho v systéme a na komunikáciu s kupujúcim)

c)      voliteľne ďalšie adresy (ak si kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

d)     voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim)

e)      ak kupujúcim je firma/živnostník, je potrebné uviesť aj obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi v súlade so Zákonom súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu 10 rokov. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa, resp. e-mailom na objednavky(@)jremedia.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa archivovať dokumenty podľa príslušných zákonov.

Log data

Pri každej návšteve obchodu naše servery automaticky zaznamenávajú informácie, ktoré váš prehliadač odošle (ďalej len „log data“). Log data môžu obsahovať informácie o vašej IP adrese, geolokácii IP adresy, type a verzii prehliadača alebo domény, z ktorej ste stránky navštívili, hľadané výrazy, ktoré používate, dátum a čas vašej návštevy stránok, čas strávený na stránkach, iné štatistiky a všetky reklamy, na ktoré ste klikli. Log data používame na sledovanie používania obchodu a našich služieb a na technickú administráciu stránok. Tieto dáta môžeme zhromažďovať prostredníctvom cookies.

Sociálne siete

Osobné údaje môžeme zbierať aj prostredníctvom sociálnych sietí, ak potvrdíte tlačidlo „Páči sa mi to“ na stránke J&R e-Media na sociálnej sieti Facebook alebo interakciou na kanáli stránky na YouTube.

Účel a použitie osobných údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov používateľov je zmluvný vzťah v zmysle  § 13 ods. 1 písmena b) Zákona.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov používateľov prihlásených do odoberania noviniek je súhlas používateľa.

Účelom zberu a spracúvania osobných údajov je poskytnutie produktov a služieb, plnenie zmluvného vzťahu, vybavenie objednávky.

Osobné údaje ďalej využívame na prispôsobenie obchodu používateľom a zlepšenie obsahu a ponuky produktov a služieb.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

Používame tieto súbory cookie:

  1. Technické cookies, ktoré zabezpečujú funkcionalitu stránok: obsah nákupného košíka, prihlasovacie údaje, používateľské nastavenia.
  2. Cookies tretích strán: Google analytics (_ga, _gat_gtag, _gid), Facebook.

Všeobecne môžete súbory cookie kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Aby ste mohli prehliadať tieto stránky a nakupovať v obchode, je potrebné aby ste povolili technické súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť v pätičke stránky kliknutím na odkaz „Nastavenie súborov cookie“a upravením svojich preferencií. Môžete si tiež vybrať, ktorý typ súborov cookie chcete povoliť/zakázať.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

Aby sme mohli zlepšovať naše služby, používame na stránke analytické nástroje Google Analytics. Tieto sú už anonymizované a na ich základe Vás nie je možné identifikovať.

S kým zdieľame vaše údaje

Vaše osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácii, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (doručovateľská služba – adresa na doručenie zásielky, poskytovateľ webhostingu).

Na zasielanie noviniek používame externú službu Mailjet, ktorej prevádzkovateľom je Mailjet SAS (www.mailjet.com). To znamená, že keď sa prihlásite na odber noviniek, služba Mailjet spravuje e-mailové adresy. Mailjet spracúva osobné údaje v súlade s platnou európskou legislatívou (GDPR).

Tretím stranám alebo verejnosti môžeme poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Štátnym organizáciám (napr. orgány činné v trestnom konaní, súdy, finančná správa) poskytneme údaje iba na základe právoplatných rozhodnutí súdu podľa zákonov Slovenskej republiky.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje vložené pri objednávke produktov uchovávame a spracúvame počas zákonnej doby.

Osobné údaje vložené do formulára pre prihlásenie sa na odber noviniek uchovávame po dobu 5 rokov.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

V súlade s platnou legislatívou máte právo požiadať o prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť svojich osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania. Môžete namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, požiadať o výmaz svojich osobných údajov a kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov. Môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Výmaz osobných údajov sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Uvedené práva používateľov sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §21 až §28 Zákona. Používateľ si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalších príslušnými právnymi predpismi. Voči nám ako prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na objednavky(@)jremedia.sk.

Ako chránime vaše údaje

Podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy sme povinní chrániť databázu údajov pred stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom alebo zneužitím.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Poskytnuté osobné údaje považujeme za dôverné a preto dodržiavame diskrétnosť. Uchovávané osobné údaje sú chránené komerčne akceptovateľnými prostriedkami. Poskytovateľ webhostingu zabezpečuje ochranu obchodu pred zneužitím a neoprávneným prístupom, vykonáva pravidelné zálohy databáz, rovnako ako aj my.

Podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy sme povinní najneskôr do 72 hodín hlásiť akékoľvek narušenie bezpečnosti vašich osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov a podľa povahy narušenia aj používateľom.

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

Nepoužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie osobných údajov.